Метод аналізу ієрархійДля вирішення задачі необхідно ввести наступні вхідні дані:

# Критерії
1
2
# Альтернативи
1
2X
Довідка

Допоміжні посилання:
теорія та інструкція користувача

Таблиця – Шкала відношень
(ступеня значимості дій)
Ступінь значимості Визначення Пояснення
1 Однакова значимість Дві дії мають однаковий внесок у досягнення мети
3 Слабка значимість Існують не достатньо переконливі міркування на користь переваги однієї з дій
5 Істотна значимість Маються надійні дані для того, щоб показати перевагу однієї з дій
7 Очевидна значимість Переконливе свідчення на користь однієї дії перед іншою
9 Абсолютна значимість Незаперечні переконливі свідчення на користь переваги однієї дії перед іншою
2,4,6,8 Проміжні значення між сусідніми судженнями Ситуація, коли необхідне компромісне рішення
Пояснення показників до
таблиці узгодженності експертів
Позначення Пояснення
Dim (англ. dimension) – розмірність матриці парних порівнянь
Lmax максимальне власне значення матриці парних порівнянь
ІО індекс однорідності (узгодженості) матриці парних порівнянь
ВО відношення однорідності (узгодженості) матриці парних порівнянь
<